Софтуер

Компаниите пренебрегват тестването на софтуера

Мария Динкова

Организациите трябва да подобряват своите практики за тестване на софтуер, но не получават необходимото финансиране, пише ITProPortal.

Ново изследване на технологичната компания Diffblue показва, че повечето организации не се оценяват като лидери в практиките за тестване, тъй като не използват гъвкави методологии.

Проучването е проведено сред 300 разработчици и мениджъри в Обединеното кралство и САЩ, като само 8% от тях пишат тестове преди кода. Въпреки това четирима от десет твърдят, че техните организации се придържат към разработка чрез тестове (Test-Driven Development).

Експертите от Diffblue подчертават, че развиването на култура на тестване е нещо повече от просто променяна в поведението. Разработчиците се нуждаят от правилните инструменти и необходимото време, а също така от точно установени норми, които да подкрепят тестването в цялата организация.

В допълнение данните разкриват, че по-малко от половината (42%) запитани изцяло прилагат гъвкави практики.

Според анализаторската компания Redmonk е необходима по-скоро културна промяна, отколкото продуктова такава, но инструментите определено могат да задвижат подобна трансформация. Поради тази причина и тяхната роля не трябва да се подценява.

"Инструментите имат огромно значение за промяната на начина на мислене. Трудно е да се прилага правилното поведение без необходимите основни инструменти. Те могат да осигурят нови начини за работа и сътрудничество", допълват от компанията.

X