Софтуер

ERP системи за по-доброто управление на бизнеса в условия на криза

CIO Media

Световната пандемия от COVID-19 е изпитание без аналог за бизнеса. Тоталното спиране на цели сектори, загуба на пазари, свиването на потреблението и ред други фактори оформят икономически условия, с каквито модерният бизнес никога не се е сблъсквал.

В съвременния дигитален свят технологиите са един от пътищата, по който компаниите могат да поемат, за да увеличат шанса си за успешно преодоляване на кризата. Софтуерните бизнес системи могат не само да помогнат за оптималното управление на всички процеси и ресурси на компанията, но и да й дадат възможност гъвкаво да се възползва от появили се нови пазарни възможности.

Ето четири ключови направления, в които ERP системите могат да подпомогнат управлението на бизнеса в условията на криза

1. Оптимално управление на паричните потоци
Прецизното управление на паричните потоци е критично за оцеляването и функционирането на една компания. В условия на криза доброто балансиране на съотношението задължения/вземания е първата стъпка към осигуряване на стабилност. В това отношение ERP системите осигуряват цялостен поглед върху формирането и движението на паричните потоци, така необходим за тяхното оптимално управление. Генерираната от тях информация в реално време помага:
  • да се планират прецизно срокове и обеми на предстоящи постъпления
  • да се оптимизира събираемостта на просрочени вземания
  • да се подобри управлението на материалните запаси, за да се минимализират заключените в тях парични средства и други.
Често компаниите се затрудняват да управляват ефективно паричните потоци именно защото не разполагат с пълна информация за транзакциите си на едно място. Разполагайки с тези данни, те не само могат да забележат тенденции и модели на движение, но и да ги използват, за да гарантират стабилността на бизнеса.

2. Цялостна картина на бизнеса
Информацията за функционирането на всеки отделен аспект от дейността на компанията е ключова за успешното й управление. Същевременно тези данни крият в себе си ключа към оптимизирането на протичащите бизнес процеси. ERPсистемите осигуряват структурирана информация за функциониране на компанията, чийто анализ може да разкрие значително поле за подобрения, което да доведе до снижаване на разходите, повишаване на ефективността на работа и подобряване цялостното състояние на бизнеса.

3. По-голяма гъвкавост да се отговори на изискванията на пазара
Още едно предимство от това да разполагаме с цялостна информация за състоянието на бизнеса в реално време е възможността бързо да отговорим на променящите се пазарни изисквания. Независимо дали говорим за производство, търговия или услуги, точната информация за разполагаеми ресурси, получени поръчки, етап на изпълнение и други подобни фактори е предпоставка за светкавична реакция към нови пазарни възможности, ускоряване изпълнението на поетите ангажименти и осигуряване точно на продуктите и услуги, за които има най-голямо търсене.

4. По-конкурентни цени и повече реализирани сделки
Възможностите на ERP системите да осигуряват прецизна информация за точната себестойност на всеки предлаган от компанията продукт или услуга значително повишава гъвкавостта й по отношение на ценообразуването. Във време на намалена платежоспособност и свито потребление това може да даде на компанията значително конкурентно предимство и да подпомогне пазарния й успех.
Microsoft Dynamics 365 Business Central е сред най-разпространените и използвани софтуерни решения за управление на бизнеса в световен мащаб. Системата предлага голямо разнообразие от функционалности, които могат да доведат до оптимизиране на ключови за компанията дейности като финанси и счетоводство, производство, склад, покупки, продажби и ред други.


Съдържание от "Тим ВИЖЪН България"

X