Софтуер

COVID-19 насърчава прехода към облачните решения

Мария Динкова

COVID-19 ни изправи пред криза, която ще има широко и дълготрайно въздействие върху човечеството и глобалната икономика. Въпреки че все още не е ясно кога ще приключи пандемията, едно е неоспоримо: тя ще има значително влияние върху повечето бизнеси за месеци или дори години напред.

Тъй като всички факти сочат, че това не е конюнктурно събитие, фирмите трябва да бъдат подготвени за бъдещето. Те трябва да започнат да изграждат необходимата оперативна "устойчивост" сега, ако искат да оцелеят в новата реалност. Това означава да приемат всички цифрови инструменти, които за щастие са достъпни в момента.

Очевидно е, че пандемията подчертава стойността на дигиталната трансформация и всеки бизнес - независимо от индустрията и размера - трябва да действа, за да ускори този преход.

Времето за Cloud ERP е сега
Пандемията COVID-19 принуди бизнеса да предприеме незабавни мерки за опазване здравето на своите служители и минимизиране на въздействието върху тяхната дейност. В повечето случаи това означава прилагане на отдалечена работна политика. С милиони хора по света, които работят дистанционно, е трудно да си представим свят без облака.

След първоначалните сътресения, сега е ясно, че настоящата нужда от отдалечен работен режим в крайна сметка ще накара бизнеса да преосмисли своя подход, да оцени и приложи съвременни цифрови решения като преход към бизнес приложения с пълно облачно решение като ERP и CRM.

Безпроблемен достъп до инструменти и данни
Дистанционната работа изисква вяра в децентрализацията на ресурсите, но и някои основни структурни елементи за безпроблемен работен процес (например непрекъсната комуникация и достъп до данни и системи). Реалната сила на бизнеса в облак по време на тази пандемия се вижда от факта, че всички служители имат достъп до инструментите, които използват ежедневно, от всяко устройство, независимо от географското им местоположение.

Тези, които използват облачни решения за своя бизнес софтуер, можеха да работят дистанционно от първия ден, веднага щом стана наложително. Облакът предлага на всички отдели - от управлението и продажбите до маркетинг и счетоводство - достъп до инструментите и данните, от които се нуждаят, за да продължат да вършат работата си.

Същият достъп като от офиса се прехвърля на лаптопи, дори лични, таблети и смартфони. Enterprise Mobility (EM), която преди се възприемаше като допълнителен бизнес инструмент, сега се превърна в жизненоважно "оръжие" за непрекъснатостта на бизнеса.

Друг важен параметър, е, че предприятията не трябва да се грижат за сигурността, тъй като това се решава от самите доставчици. VPN, политики, права за достъп и други проблеми вече са решени в облачните изчисления.
Фирмите, които се фокусираха прекомерно върху ежедневните оперативни нужди за сметка на инвестициите в цифрови инструменти, наистина претърпяха шок. Тези, които ще успеят да пренесат своите процеси в съвременни цифрови платформи, имат надеждна алтернатива за справяне с тази и всяка друга криза.

X