Софтуер

"Ентегра" – лидерски и интелигентни решения за цялостно управление на бизнеса

CIO Media

"Ентегра" ООД е динамично развиваща се и високотехнологична софтуерна компания, специализирана в разработка и внедряване на цялостни системи за управление на бизнеса. Основана е в гр. Варна преди повече от 12 години от трима съдружници - Веселин Павлов, Цветана Павлова и Мирослав Добрев. Веселин и Мирослав са софтуерни разработчици по душа и по образование и двамата са преподавали в Икономически университет - Варна, катедра "Информатика", като работят заедно от над 20 години по различни международни и национални проекти, включително и от САЩ. Цветана Павлова е финансов мениджър на компанията с финансово-счетоводно образование и над 20 години опит. В "Ентегра" работят над 10 служители - софтуерни разработчици, консултанти по внедряване, експерти по маркетинг и продажби и специалисти по финанси и счетоводство. Името Entegra произхожда от Enterprise Integrations и е вдъхновено от амбицията софтуерната платформа N.E.X.T. да се интегрира с голям брой външни системи и устройства. Към днешна дата тази амбиция е превърната в реалност.

Какъв тип софтуерен продукт е N.E.X.T. и към кого е насочен?
N.E.X.T. е цялостна софтуерна платформа за управление на бизнес процеси от най-ново поколение ERP 3.0, за което са характерни фокус върху служителите, подобряване на ефективността на тяхната оперативна и аналитична дейност, ускоряване на изпълнението на задачите и подпомагане на бързото вземане на решения. Това е една съвременна тенденция за ERP системите, но всъщност е характеристика наN.E.X.T. от години. Компанията е специализирана в разработването и внедряването на решения за производство и търговия с подчертан фокус към секторите: агробизнес; транспорт и логистика; производство и печат на опаковки и метални изделия. Това от своя страна позволява на екипа да надгради изключително богати знания и експертиза в съответните бизнеси, като това на практика е най-добрият начин за предлагане на задълбочени решения, ориентирани към клиента.
Производствените предприятия са фокус за "Ентегра" предвид опита и експертизата на екипа в тази сфера. Един от ключовите клиенти наN.E.X.T. e най-големият производител на BOPP фолио на Балканите и един от най-големите в Европа - "Пластхим - Т" АД. Eкипът на "Ентегра" може да се похвали с успешно внедряване на цялостна оперативна система в трите завода на компанията, като са внедрени функционални пакети за управление на поръчки, планиране на производство, отчитане на производството в реално време с етикетиране на всеки краен и междинен продукт, управление на качествения контрол, на собствения и наетия транспорт, експедиция и фактуриране. N.E.X.T.e интегрирана в реално време с Microsoft Axapta и PowerBI. Предвид постоянното развитие на бизнеса и нарастващите потребности на клиента надграждането на N.E.X.T. в "Пластхим" е постоянен процес. Така например в момента започва проект по оптимизиране на склад готова продукция с RFID проследяващи чипове.

Кои са основните предимства на N.E.X.T.?
N.E.X.T. е изключително надеждно решение, което се е доказало при натоварване от стотици едновременно работещи потребители в режим на работа 24*7. N.E.X.T. позволява ползване както on-premise с инсталация при клиента, но вече все по-популярно става използването на хостнато решение в дейта център, като всички офиси, подразделения и мобилни потребители използват системата в реално време, сигурно и защитено без административни грижи и допълнителни разходи за лицензи към други софтуерни доставчици. И все пак считаме, че основно предимство на N.E.X.T. е уникално гъвкавият и удобен потребителски интерфейс. Възможността да се моделират оптимални изгледи и формати на въвеждане на данни, множество интеграции и автоматизации на оперативно ниво, които правят въвеждането на данни лесно и същевременно с висок контрол на качество и достоверност.
N.E.X.T. е процесно ориентирана система, в която може детайлно да се моделират спецификите на всеки процес, така че потребителят улеснено да проследява състоянието на всички аспекти на неговото изпълнение. Друго ключово предимство са интеграциите с външни системи като електронни везни, уреди за лабораторни анализи, производствено оборудване, дозиращи системи, видеокамери с OCRвъзможности, GPS проследяване. В областта на агросектора сме реализирали връзка с John Deere за планиране и следене на земеделски обработки. Не на последно място са интеграциите с външен счетоводен софтуер или друга ERP система, както и външни BI инструменти.
Зад успешните внедрявания освен солиден продукт стои и професионалният екип на "Ентегра", с доказани специалисти в различните бизнес и технологични области. Разработили сме изключително улеснени средства за докладване на проблеми и задаване на въпрос директно от основното приложение, а впоследствие проследяване на развитието в специализирания ни service desk портал и автоматично нотифициране с имейл за всяко развитие на казуса. Всичко това, съчетано с усет към детайлите и фокус към клиента, е гаранция за качествени внедрявания, които се адаптират с развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Какви са плановете за бъдещо развитие на N.E.X.T. и "Ентегра"?
Имаме планове да разширим гамата от специализирани мобилни Android приложения, които се интегрират с N.E.X.T. Освен съществуващото приложение за търговци сме в процес на разработка и на приложение за отчитане на производствени задачи - MES. Ще продължаваме на надграждаме интеграционните възможности, за да предложим на нашите клиенти решение, възможно най-близо до рамката на Индустрия4.0.
N.E.X.T. е мултиезична система, в която потребителският интерфейс е според езика на потребителя, а документите, които се генерират, могат да бъдат според настройка в контрагента, за който се отнасят. Планираме да разширим интернационализацията на продукта и да увеличим внедряванията на външни пазари.

X