Софтуер

Изкуственият интелект в CRM системите оптимизира продажбения процес

CIO Media

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи) са едни от най-търсените софтуерни решения в последно време, а интересът към тях неслучайно нарасна от началото на миналата година. Внезапните промени, които пандемията предизвика, ускореното преминаване към онлайн продажби и все по-взискателните потребители накараха компании с различна големина и сфера на дейност да потърсят инструмент, с чиято помощ да оптимизират продажбите си.

Съвременните системи за управление на комуникацията с клиенти разчитат все повече на вградените елементи на изкуствен интелект (AI) и машинното самообучение, за да повишат ефективността на работа на търговските екипи и да им помогнат да реализират по-големи обеми продажби в по-кратки срокове.

AI помага за изграждане и поддържане на перспективни взаимоотношения
Качеството на комуникацията и изградените с клиентите отношения играят все по-ключова роля в продажбения процес.

59% от търговците отчитат доверието на клиента в тях като една от трите водещи предпоставки за реализиране на успешна сделка.*

В решения като Microsoft Dynamics 365 изкуственият интелект съдейства за оценяване качеството на взаимоотношенията с всеки клиент и дори генерира препоръки за тяхното подобряване. Това е особено полезно за повишаване на дългосрочната стойност на настоящите клиенти (Customer Lifetime Value), тоест задържането им като лоялни и редовно купуващи от компанията потребители за максимално дълъг период от време.

Умният алгоритъм събира информация от различни източници и оценява показатели като последно проведена комуникация, отделено време на всеки клиент, ангажираност и реакции към изпратени от компанията мейли и много други, за да даде оценка на качеството на изградените взаимоотношения и тенденциите в тяхното развитие. По този начин търговците могат с един поглед да се ориентират кои клиенти имат нужда от допълнително внимание и какво могат да предприемат, за да "затоплят" отношенията си с тях.

AI повишава точността на прогнозите и фокусира усилията на търговските екип
Изграждането на прецизни прогнози с висока степен на вероятност е изключително важно за бизнеса, особено в текущата динамична обстановка.

Умните алгоритми, вградени в съвременните CRM системи, са мощен инструмент в подкрепа на прогнозирането на продажбите. Стъпвайки на информация от самата CRM система и други интегрирани източници, AI технологиите са в състояние да идентифицират тенденции и модели в потребителското поведение, както и да дадат рейтингова оценка на всеки отделен настоящ или потенциален клиент и сделка. Благодарение на интелигентните машинни алгоритми натоварените търговски екипи могат да фокусират непосредствените си усилия върху клиенти и сделки с най-високи шансове за успех и така не само да реализират продажби в по-кратки срокове, но и да реагират в правилния момент, за да спечелят крехката потребителска лоялност.

Подкрепените от AI технологии CRM системи са незаменим инструмент в сложния свят на съвременните продажби. Те не само автоматизират рутинни задачи и повишават ефективността на работа, но и позволяват на компаниите по-добре да разберат своите потребители и да предприемат нужните действия, за да отговорят на техните потребности и да гарантират висока клиентска удовлетвореност.
Microsoft Dynamics 365 е съвкупност от интелигентни облачни приложения, която обединява по уникален начин ERP и CRM функционалности в едно интегрирано решение, подходящо за управление на всеки аспект от съвременния бизнес. Обогатените с елементи на изкуствения интелект функционалности на Microsoft Dynamics 365 CRM извеждат маркетинговата дейност, продажбите и потребителското обслужване на ново, по-високо равнище и осигуряват на бизнеса значимо конкурентно предимство.


* The LinkedIn State of Sales Report 2020

Съдържание от "Тим ВИЖЪН България"

X