Софтуер

ERP софтуерът през 2021. Развитие и възможности

CIO Media

Пламен Боев, CEO, Елит Софтуер

Трудното начало
Изминалата година беше трудна не само за икономиката, но и в личен аспект, за обикновените хора. Всички ние трябваше да се пренастроим, да променим навиците си и да започнем да работим и мислим по различен начин.
Подобни икономически и психологически сътресения карат компаниите да се променят много бързо и трендове, които иначе биха отнели месеци, сега се осъществяват за седмици.

Беше ли това трудно? Да. Беше ли това полезно? Изключително. Сега компаниите развиха отлично онлайн продажбите и печелят хубави пари. Всички тези преобразувания бяха земетръсни и това е новата реалност, която и не е чак толкова лоша и на мен лично ми харесва.

Ускоряване на облачните софтуерни платформи
Облачно базираният ERP софтуер не е скорошен тренд. Тенденцията е отдавна, но мълниеносната дигитализация на компаниите, предизвикана от пандемията, я ускори значително и я превърна в game changer. 85-90% от нашите продажби са на облачно базиран бизнес софтуер, който е удобен на компаниите и спестява средства.

ERP в реално време
Zeron ERP от много години работи в реално време и компаниите имат достъп до реалните си данни във всяка секунда. Сега това е стандарт за всички.

Независимо дали имате електронен магазин, бизнес сграда, фабрика или завод, вие трябва да получавате данните за компанията си във всеки момент и да вземате решения за продуктите и услугите си бързо.

Данни и информация за малките компании
Пандемията и затварянията ускориха дигитализацията на обществото толкова стремително, колкото не сме очаквали и в сънищата си. Тази дигитализация изисква огромни количества информация, която се предоставя от различни ERP платформи.

Независимо дали имате интернет магазин, хижа в планината, завод за тежко машиностроене или будка за семки - за да продавате успешно и да печелите пари, вие се нуждаете от информация.
Някак си рязко бизнесът в България, който разчиташе на търговски техники от XIX век, премина в XXI и се промени за една година.

Какво следва от това за малките и средните компании? През изминалата година ERP софтуерът стана необходимост и ежедневие във всяка компания независимо от размера й. Ние продавахме Zeron ERP на компании от всякакви величини и размери и те печелеха от тази своя инвестиция в информационното си развитие.

Софтуер като услуга
Животът ни е пълен с месечни сметки, които плащаме - телевизия, кола, апартамент, фотоапарат и какво ли още не. Софтуерът не е изключение и ползването му, на постижими месечни сметки, даде възможност на всички компании да инвестират в информационното си развитие. Това улеснява, това прави работата по-ефективна, това спестява пари.

Дистанционна работа
Дистанционната работа е тук и тя ще остане. А подобен начин на работа без ERP софтуер, който да обединява усилията на компанията, е почти невъзможен. Затова и нашите продажби бяха подкрепени от желанието на компаниите да структурират, да преосмислят начина си на работа и работните процеси. Нашият софтуер дава отлични възможности за това и даже е желателно при неговото внедряване да направите вашите работни процеси по-ефективни и по-изчистени.

Липса на служители и оптимизация на процесите
Отминаващата криза накара компаниите да мислят и работят по-ефективно. Болни или работещи от вкъщи служители, свободни работни позиции - видяхме всичко това през изминалата година. Това наложи компаниите да оптимизират работата си и да осъществяват повече продажби с по-малко хора.

Персонализирани ERP системи
Спецификите на компаниите са толкова, колкото и броят на тези компании. Затова трендът е софтуерът да се настройва към работата на компанията, а не обратно.

Ние сме улеснени още от самата конструкция на софтуера си и можем да адаптираме Zeron ERP към изискванията на всяка компания, но в днешно време това вече е задължително условие, на което производителите на ERP софтуер ще трябва да отговорят. Персонализацията на софтуера изисква повече работа при внедряването и съответно повече инвестиция от страна на клиента, но всичко това се отплаща с лихва чрез ефективност и удобство на работата на служителите.

Заключение
Промените и политиките, свързани с пандемията, драматичният ръст на електронната търговия и дистанционната работа ще подкрепят и продажбите на ERP софтуер. Изискванията на компаниите да бъдат осведомени информационно в реално време и цялостната дигитализация на обществото ще направи присъствието на ERP система във всяка компания стандарт.

Съдържание от Zeron

X